دوره های مربوط به درس زبان انگلیسی پایه دهم در این بخش قرار می گیرند

توجه بفرمایید:

- در این دوره مطالب مربوط به پایه دهم مرور می شوند

- آزمون ها و سوالات پاسخ داده خواهند شد

- از شما تعیین سطح به عمل خواهد آمد

- آزمون آنلاین در انتهای هر بخش به عمل می آید


مدرس: استاد پیمان ولی زاده