دوره ها و مطالب مربوط به درس زبان انگلیسی

در این دوره قرار بر این است که:

- واژه ها و عبارات به صورت کامل مرور شوند

- گرامر کلیه دروس تدریس شود

- تست ها و آزمون های مختلف شرح پاسخ داده شوند

- از شما آزمون و تعیین سطح به عمل آید


مدرس : استاد و مهندس سروش زنده دل

- فوق لیسانس بیوانفورماتیک

- مهندسی فناوری اطلاعات