در این بخش مطالب مربوط به جمع بندی دین و زندگی قرار خواهد گرفتتوجه بفرمایید:

- در این دوره مطالب مربوط به هر ۳ سال مرور می شوند

- آزمون ها و سوالات پاسخ داده خواهند شد

- از شما تعیین سطح به عمل خواهد آمد

- آزمون آنلاین در انتهای هر بخش به عمل می آید


مدرس: جناب استاد دیبا